Верзија:  mk мк | en en | al sq
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Проект: Нема погрешна врата


Соопштение

ЈАВНО СООПШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА - ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Почитувани граѓани,

Поради појава на неовластени водачи на туристички групи, кои даваат погрешни и невистинити информации за туристичките, културните и историските вредности на Република Македонија, Ве информираме дека:

Согласно Законот за туристичка дејност, секое лице заинтересирано за давање услуга – туристички водич во Република Македонија, има задолжителна обврска да поседува Легитимација за вршење дејност- туристички водич.

Легитимацијата за вршење дејност- туристички водич ја издава Здружениео на турситички водичи и придружници, како овластено правно лице од страна на Владата на Република Македонија, и тоа во рок од осум дена од денот на поднесување на барањето за добивање на легитимацијата.

Повеќе...

Добродојдовте

Почитувани,

Добредојдовте на веб страницата на Државниот пазарен инспекторат, орган на државната управа кој според својата подрачна поставеност и застапеност функционира на целата територија на Република Македонија.

Овде ќе најдете информации за, надлежностите, организационата поставеност законски и подзаконски акти, извештаи за работењето како и формулари и обрасци кои се поднесуваат до Државниот пазарен инспекторат кои Ви се неопходни при  отпочнување со работа.

На нашата страница, ќе  најдете и информации за остварување на Вашите права како потрошувач како и начинот и постапката за остварување на тие правата.

Директор,
М-р Елизабета Чингаровска

prijava-gragjani
mmap
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID