http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 08.12 -13.12.2013 година

Во периодот од 08.12 – 13.12.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1443 надзорни контроли, од кои:
 Според Законот за трговија кај 561 субјекти,  според Законот за угостителската дејност кај 97 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачите кај 97 субјекти, според Законот за вршење на занаетчиска дејност кај 141 субјекти, според  Законот за метрологија каj  50 субјекти, според Законот за заштита од пушењето кај 375 субјекти,според Законот за безбедност кај 23 субјекти,според Законот за трговски друштва кај 22 субјекти,според законот за индустриска сопственост кај 2 субјекти,според законот за Градежни производи кај 7 субјекти.

Повеќе...

Информација 01.12 - 05.12.2014 година

Државниот пазарен инспекторат-изврши вкупно 1338 надзорни контроли, од кои: кај  567 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 184 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 308 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 115 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 91субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 4 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 15 субјекти  според Законот за  метрологија,кај  18 субјекти според Законот за безбедност на  производите кај 14  субјекти, според Законот за управување со пакување  и отпад од  пакување.

Повеќе...

Информација 24 -28.11.2014 година

Во периодот од 24.11-28.11.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат-извршени се вкупно 1442 надзорни контроли, од кои: кај  718субјекти е извршена контрола според Законот за трговија,кај 221 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 56 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 434 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 56 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачи, кај  196 субјект според Закон за трговски друштва,кај 15 субјекти  според Законот за  метрологија,кај  74 субјекти според Законот за безбедност на  производите кај 26  субјекти според Законот за управување со пакување  и отпад од  пакување кај 6 субјекти,според Законот за скапоцени метали 8 субјекти,споре Закон за енергетика кај 9 субјекти,според Закон за градежни матерјали кај 6 субјекти.

Повеќе...

Информација 17-21.11.2014 година

Во периодот од 17 21.11.2014 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 2023 надзорни контроли, од кои: кај  645 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 324 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 48 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 139 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 750 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачите кај 141 субјекти,кај 13 субјекти,според  Законот за туристичка дејност, кај 22 субјекти по Законот за градежни материјали кај 12 субјекти,според Законот за управување со отпад,кај 14субјекти,според Законот за безбедност кај 27 субјекти,според Закон за трговски друштва,кај 14 субјекти,според Законот за ДПИ,кај 1 субјект, според Законот за скапоцени метали кај 14 субјекти.

Повеќе...

Информација 03.11.2014-07.11.2014

Во периодот од 03.11-07.11.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 2239 надзорни контроли, од кои: кај  744субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 234 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 699 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 166 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 139 субјект според Законот за заштита на потрошувачи, кај  62 субјект според Закон за трговски друштва,кај 34 субјекти  според Законот за  метрологија,кај  22 субјекти според Законот за безбедност на  производите,кај 80  субјекти според Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Повеќе...

Страница 1 од 5

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID