http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 17-21.08.2015 година

Во периодот од 17 - 21.08.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 443 надзорни контроли од кои: кај 209 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 65 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 13 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 41 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 55 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 44 субјекти, според Законот за трговски друштва кај 16 субјекти,по Законот за акцизи кај 2 субјекти, по Закон за пакување и отпад од пакување кај 1 субјект и по Закон за градежни производи кај 4 субјекти,според Закон за возила кај 2 субјекти,според Закон за работни односи кај 1 субјект и според Закон за туристичка дејност кај 4 субјети.

Повеќе...

Информација од 10.08 - 14.08.2015 година

Информација
 
Во периодот од 10-16.08.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 529 надзорни контроли, од кои: кај 241 субјекти се извершенаи контроли според Законот за трговија, кај 73 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 17 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 50 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 31 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 46 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 8 субјекти,по Законот за акцизи кај 1 субјект и по Закон за пакување и отпад од пакување кај 6 субјекти и по Закон за градежни производи кај 3 субјекти.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ

Aктивност на Државниот пазарен инспекторат
Државниот пазарен инспекторат  во соработка со преставници на МВР  ПС Центар преку  Одделение за инспекциски надзор Скопје  на ден 11.08.2015 година  изврши  координиран   инспекциски надзор над работењето на физички лица кои вршат трговија на мало со алкохолен  пијалок.
При вршење на надзорот на паркинг простор  на ул Мито Хаџи Василев Јасмин  (пред влезот за Зелен Пазар) затечени се 4 (четири) физички лица  кои вршат трговија на мало со ракија  без да се регистрирани во соодветен регистар.
Врз основа на констатираната фактичка состојба  и согласно надлежноста на Државниот пазарен инспекторат  одземени се 396 литри ракија  а  на физичките лица е доставена покана за наплата на глоба вредност 200 евра.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и МВР ќе продолжат и во престојниот временски период, а со цел намалување на сивата економија.

Информација-13-07-16-07.2015 година

Во периодот од 13-16.07.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 569 надзорни контроли, од кои: кај 245 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 93 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 15 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 63 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 60 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 46 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 11 субјекти,по Законот за акцизи кај 6 субјекти,по Закон за пакување и отпад од пакување кај 5 субјекти и по Закон за градежни производи кај 2 субјекти.

Повеќе...

Информација од 06.07-10.07.2015

Во периодот од 06.07 – 10.07.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат-извршени се вкупно 885 надзорни контроли, од кои:                   
кај 321 субјекти според Законот за трговија
кај 116 субјекти според Законот за угостителската дејност
кај  48 субјекти според Законот за заштита од пушењето     
кај  91 субјекти според Законот за вршење на занаетчиска дејност
кај  13 субјекти според Законот за градежните производи
кај   1 субјект  според  Законот за такса за привремен престој
кај   4 субјекти според Законот за управување со пакување и отпад од пакување
кај  25 субјекти според Законот за метрологија
кај  15 субјекти според Законот за трговски друштва
кај   9 субјекти според Закон за туристичка дејност
кај   3 субјекти според Законот за акцизи
кај   1 субјект  според Законот за скапоцени метали
кај   58 субјекти според Законот за заштита на потрошувачите

Повеќе...

Страница 1 од 6

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID