http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација од 11.05 - 15.05.2015 година

   Во периодот од 11.05-15.05.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 680 надзорни контроли, од кои: кај  305 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 105 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај  125 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 75 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 90 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 10 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 20 субјекти  според Законот за  метрологија, кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,  кај 21 субејкти  според  Законот за  градежни производи,кај 7 субјекти според законот за туристичка дејност, кај 13 субјекти според законот за безбедност на производи,според Законот за заштита на животна средина кај 1 субјект,според Законот за отпад и пакување од отпад кај 1 субјект,според законот за нафта и нафтени деривати кај 2 субјекти.

Повеќе...

Информација од 04.05 - 08.05.2015 година

   Во периодот од 04.05 – 08.05.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1038 надзорни контроли, од кои:кај 362 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија,кај 110 субјекти според Законот за угостителската дејност,кај 105 субјекти  според Законот за вршење на занаетчиска дејност, кај 97 субјекти според Законот за заштита од пушењето,  кај 88 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи,кај  4 субјекти според Законот за такса за привремен престој,кај  1 субјект според Законот за државен пазарен инспекторат,кај 11 субјект според Законот за трговските друштва, кај 20 субјект според Законот за метрологијата,кај 82субјект според Законот за туристичка дејност кај  5 субјект според Законот за управување со пакување и одпад од пакување, кај 35 субјекти според Законот за градежни производи, кај 3 субјект според Законот за стокови резерви, кај 1 субјект според  Закон  за  задолжителни  резерви на  нафта  и нафтени деривати, кај 41 субјект според Закон за безбедност на производи.

Повеќе...

28 Април-Светски ден на интелектуална сопственост

Во соработка со Американската стопанска комора во Република Македонија на ден 28 Април, 2015 година, во Скопје, по повод  Светскиот ден на интелектуална сопственост се одржа работилница за инспекторите на Државниот пазарен инспекторат на која што присуствуваа и претставниците на Министерството за внатрешни работи.

Повеќе...

“ Регионалнен проект за надзор на пазарот “

Во рамките на “ Регионалниот проект за надзор на пазарот “ на 7 и 8 Април во Скопје се одржа регионална работилница, семинар за соработка меѓу претставници на пазарните и царинските органи.
Настанот беше организиран со цел зголемување на свеста и зајакнување на соработката меѓу институциите одговорни за надзор на пазарот,т.е меѓу пазарниот инспекторат и царинските органи  и преку заедничка дискусија и презентација од меѓународните експерти се дискутира за имплементација на европската регулатива од оваа област.( Регулатива 765:2008) Оваа работилница е дел од тековниот проект ” Регионален проект за надзор на пазарот” во рамките на Отворениот Регионален Фонд за Трговска Промоција, имплементиран од ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit),и финансиран од Федералното министерство за економска соработка и развој на Германија.
На работилницата присуствуваа повеќе од 15 претставници од пазарните инспекторати и царински органи од Албанија, Босна и Херцеговина,Македонија,Црна Гора,Косово и Србија каде што имаа можност да презентираат и дискутираат за најдобрите практики за тоа како да се организираат и како да се подобри нивната соработка.

Информација 14.04 -19.04.2015

 Во периодот од 14.04-19.04.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат - извршени се вкупно 882 надзори,од кои:кај 342 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија,кај 68 субјекти според Законот за угостителска дејност,кај 148 субјекти според Закон за заштита од пушење,кај 77 субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 74 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи,кај 69 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 20 субјекти според Законот за  метрологија,кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,кај 1 субејкт,според  Законот за  животна средина и кај  1 субјект  според Законот за  индустриска соопственост,кај 7 субјекти според Законот за туристичка дејност,кај 15 субјекти според Законот за безбедност на производи,кај 1субјект,според Законот за отпад и пакување од отпад,според Законот за контрола на предмети од скапоцени метали кај 1 субјект, по Закон за работни односи кај 1 субјект.

Повеќе...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID