http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација-13-07-16-07.2015 година

Во периодот од 13-16.07.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 569 надзорни контроли, од кои: кај 245 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 93 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 15 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 63 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 60 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 46 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 11 субјекти,по Законот за акцизи кај 6 субјекти,по Закон за пакување и отпад од пакување кај 5 субјекти и по Закон за градежни производи кај 2 субјекти.

Повеќе...

Информација од 06.07-10.07.2015

Во периодот од 06.07 – 10.07.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат-извршени се вкупно 885 надзорни контроли, од кои:                   
кај 321 субјекти според Законот за трговија
кај 116 субјекти според Законот за угостителската дејност
кај  48 субјекти според Законот за заштита од пушењето     
кај  91 субјекти според Законот за вршење на занаетчиска дејност
кај  13 субјекти според Законот за градежните производи
кај   1 субјект  според  Законот за такса за привремен престој
кај   4 субјекти според Законот за управување со пакување и отпад од пакување
кај  25 субјекти според Законот за метрологија
кај  15 субјекти според Законот за трговски друштва
кај   9 субјекти според Закон за туристичка дејност
кај   3 субјекти според Законот за акцизи
кај   1 субјект  според Законот за скапоцени метали
кај   58 субјекти според Законот за заштита на потрошувачите

Повеќе...

Информација од 29.06.-03.07.2015

Во периодот од 29.06.-03.07.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 460 надзорни контроли,од кои: кај 225 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 69 субјекти според Законот за угостителска дејност,кај 37 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 57 субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 37 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 44 субјекти според Закон за трговски друштва, ,кај 7 субјекти според Законот за метрологија,кај 29 субејкти,според Законот за туристича дејност, кај 3 субјекти,според Законот за отпад и пакување од отпад кај 1субјект и Закон застокови резервикај 1 субјект и според Законот за градежни производи кај 1 субјект.

Повеќе...

Информација од 22.06 до 27.06.2015 година

Во периодот од 22.06.-27.06.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 649 надзорни контроли, од кои: кај 227 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 96 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 16 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 47 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 75 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 57 субјекти, по Законот за туристичка дејност кај 11 субјекти, по Закон за градежни производи кај 4 субјекти, по Закон за управување со отпад кај 1 субјект, по Закон за управување со електрична и електронска опрема и електрична и електронска отпадна опрема, кај 3 субјекти, по Закон за такса за привремен престој кај 1 субјект, по Закон за акцизи кај 6 субјекти и кај 3 субјекти по Закон за издавање на бонови и ваучери.

Повеќе...

Соопштение од 25.06.215

Aктивности на Државниот пазарен инспекторат

1. Државниот пазарен инспекторат преку Одделение за инспекциски надзор Скопје во периодот од 22 јуни до 25 јуни 2015 година изврши повќе заеднички инспекциски надзори во соработка со Агенција за храна и ветеринарство. Инспекциските надзори беа фокусирани на :
- работењето Кванташки Пазар , каде врз основа на констатираните неправилности од извршените надзори беа преземени соодветни законски мерки и кај
-правни лица кои вршат производство и трговија на големо со храна.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат и во престојниот временски период.

Повеќе...

Страница 1 од 5

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID