http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација од 19.10 - 22.10.2015 год

Во периодот од 19.10 - 22.10.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 521 надзорни контроли, од кои: кај 222 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 56 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 34 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 36 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 43 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 74 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 8 субјекти,по Законот за акцизи кај 1 субјект и по Закон за пакување и отпад од пакување кај 5 субјекта и по Закон за градежни производи кај 2 субјекти, по Законот за скапоцени метали кај 2 сујекти,Закон за трговски друштва кај 2 субјектии Закон за туристичк дејност кај 2 субјекти,Закон за безбедност на производи кај 1 субјект.

Повеќе...

Информација од 13.10 - 15.10.2015 год

Во периодот од 13.10 - 16.10.2015 год,од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 763 надзорни контроли, од кои: кај 304 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 84 субјекти според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 24 субјекти,според Законот за занаетчиска дејност кај 64 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 41 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачи кај 109 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 4 субјекти,по Законот за акцизи кај 1 субјект и по Закон за пакување и отпад од пакување кај 13 субјекти и по Закон за градежни производи кај 7 субјекти, по Законот за работни односи кај 1 сујекти,  Закон за туристичка дејност кај 7 субјекти,според Законот за животна средина кај 9 субјекти.

Информација од 05.10 - 10.10.2015 година

Во периодот од 05.10 - 10.10.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 790 надзорни контроли, од кои: кај 354 субјекти е извершена контрола според Закон за трговија, кај 103 субјекти според Закон за угостителска дејност, според Закон за метрологија кај 22 субјекти, според Закон за занаетчиска дејност кај 78 субјекти,според Закон за заштита од пушење кај 53 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачи кај 98 субјекти, според Закон за трговски друштва кај 5 субјекти, според Закон за акцизи кај 2 субјекти, според Закон за пакување и отпад од пакување кај 3 субјекти,според Закон за градежни производи кај 10 субјекти, според Закон за работни односи кај 2 субјекти и по Закон за туристичк дејност кај 11 субјекти.

Повеќе...

Информација 28.09-02.10.2015 година

 Во периодот од 28.09 -02.10.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 574 надзорни контроли, од кои: кај 273 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 72 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 20 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 59 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 36 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 81 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 15 субјекти,по Законот за акцизи кај 2 субјект и по Закон за пакување и отпад од пакување кај 2 субјекта и по Закон за градежни производи кај 1 субјекти, по Законот за работни односи кај 3 сујекти,Закон за ДПИ кај 1 субјектии Закон за туристичк дејност кај 7 субјекти.

Повеќе...

Предупредување!

 
 
До сите угостителски објекти на територија на град Скопје и Република Македонија да се придржуваат кон одредбите на Законот за угостителска дејност и Законот за заштита од пушење во делот на:почитување на работно време,забрана на точење алкохол на малолетници и забрана за пушење на тераси кои се преградени на несоодветен начин, согласно одредбите на Законот за заштита од пушење.
Воедно се информираат сите вршители на трговска дејност кои имаат Лиценца за продажба на алкохол дека согласно Законот за трговија се забранува продажба на алкохолни пијалоци од 19:00 до 06:00 во период од 1.10.2015-30.04 2015 година.
Во периодот од 01.05.2015 до 30.09.2015 забраната за продажба на алкохолни пијалоци е од 21:00 до 06:00 наредниот ден.

Страница 1 од 8

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID