http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

СООПШТЕНИЕ !

 
Согласно одредбите од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на РМ број 62/04....129/15) од 15.02.2016 година па се до 31.05.2016 година, работното време на угостителските објекти е за еден час пократко. Тоа значи дека:
-Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги може да работат од 07:00 до 24:00 часот.  Во деновите петок и сабота, како и спроти празнични и празнични денови работното време е до 01:00 часот.
-Ноќните барови и кабареа можат да работат од 20:00 до 04:00 часот, а во деновите петок и сабота, спроти празници и празници до 05:00 часот.
- Диско клубовите се со работно време од 19:00 до 04:00 часот во работни денови, односно до 06:00 часот во деновите петок и сабота, како и спроти празнични и во празнични денови.
Државниот пазарен инспекторат, согласно своите надлежности ќе ги интензивира инспекциските надзори над почитување на одредбите од  Законот за угостителска дејност, посебно делот за работното време, а ќе се зголеми и бројот на надзорите за почитување на Законот за заштита од пушење во угостителските објекти како и надзорите над одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. 

Предупредување!

 
 
До сите угостителски објекти на територија на град Скопје и Република Македонија да се придржуваат кон одредбите на Законот за угостителска дејност и Законот за заштита од пушење во делот на:почитување на работно време,забрана на точење алкохол на малолетници и забрана за пушење на тераси кои се преградени на несоодветен начин, согласно одредбите на Законот за заштита од пушење.
Воедно се информираат сите вршители на трговска дејност кои имаат Лиценца за продажба на алкохол дека согласно Законот за трговија се забранува продажба на алкохолни пијалоци од 19:00 до 06:00 во период од 1.10.2015-30.04 2015 година.
Во периодот од 01.05.2015 до 30.09.2015 забраната за продажба на алкохолни пијалоци е од 21:00 до 06:00 наредниот ден.

СООПШТЕНИЕ

Aктивност на Државниот пазарен инспекторат
Државниот пазарен инспекторат  во соработка со преставници на МВР  ПС Центар преку  Одделение за инспекциски надзор Скопје  на ден 11.08.2015 година  изврши  координиран   инспекциски надзор над работењето на физички лица кои вршат трговија на мало со алкохолен  пијалок.
При вршење на надзорот на паркинг простор  на ул Мито Хаџи Василев Јасмин  (пред влезот за Зелен Пазар) затечени се 4 (четири) физички лица  кои вршат трговија на мало со ракија  без да се регистрирани во соодветен регистар.
Врз основа на констатираната фактичка состојба  и согласно надлежноста на Државниот пазарен инспекторат  одземени се 396 литри ракија  а  на физичките лица е доставена покана за наплата на глоба вредност 200 евра.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и МВР ќе продолжат и во престојниот временски период, а со цел намалување на сивата економија.

Соопштение од 25.06.215

Aктивности на Државниот пазарен инспекторат

1. Државниот пазарен инспекторат преку Одделение за инспекциски надзор Скопје во периодот од 22 јуни до 25 јуни 2015 година изврши повќе заеднички инспекциски надзори во соработка со Агенција за храна и ветеринарство. Инспекциските надзори беа фокусирани на :
- работењето Кванташки Пазар , каде врз основа на констатираните неправилности од извршените надзори беа преземени соодветни законски мерки и кај
-правни лица кои вршат производство и трговија на големо со храна.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат и во престојниот временски период.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ

Согласно член 23 од  Законот за угостителска дејност,  работното време  на угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги  во деновите  петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови , како и периодот од 1 јуни до 31 август можат да работат од 07:00 часот до 01:00 часот  наредниот ден.

Угостителски објекти -дискоклуб и дискоклуб на отворен простор можат да работат од 20:00 до 05: 00 часот наредниот ден , во деновите петок и сабота , спроти празнични денови и празнични денови , како и периодот од 1 јуни  до 31 август.

 

Страница 1 од 4

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap
opasnost
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID