http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Заеднички акции за надзор на пазарот во Југоисточна Европа

Завршната конференција на проектот "Заеднички акции за надзор на пазарот" се одржа на 24 и 25 јуни во Белград, Р. Србија. Kонференцијата претставуваше сублимат на 9-месечните активности спроведени во рамките на регионалниот проект со фокус на заеднички избор на производот, земањето примероци, тестирање и проценка на ризикот. Во проектот учествуваа инспекциските органи на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Овие активности се дел од „Регионалниот проект за надзор на пазарот" кој во овој момент се имплементира во рамките на Отворениот регионален фонд за промоција на трговијата. Проектот го имплементира ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit), а е финансиран од Федералното министерство за економска соработка и развој на Германија.

Повеќе...

Заедничка акција на органите за надзор на пазарот на земјите од југоисточна Европа

Во рамките на регионалниот проект „ Унапредување на координацијата и соработката на институциите за надзор на пазарот на земјите од  југоисточна Европа“ имплементиран од ГИЗ и финансиран од Министерството за економски развој и соработка на Германија, представници на органите за надзор на пазарот од  југоисточна Европа учествуваа на 3 – дневна заедничка акција за надзор на пазарот. 

Повеќе...

Проект: Нема погрешна врата


Соопштение

ЈАВНО СООПШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГА - ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Почитувани граѓани,

Поради појава на неовластени водачи на туристички групи, кои даваат погрешни и невистинити информации за туристичките, културните и историските вредности на Република Македонија, Ве информираме дека:

Согласно Законот за туристичка дејност, секое лице заинтересирано за давање услуга – туристички водич во Република Македонија, има задолжителна обврска да поседува Легитимација за вршење дејност- туристички водич.

Легитимацијата за вршење дејност- туристички водич ја издава Здружениео на турситички водичи и придружници, како овластено правно лице од страна на Владата на Република Македонија, и тоа во рок од осум дена од денот на поднесување на барањето за добивање на легитимацијата.

Повеќе...

prijava-gragjani
mmap
opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID