http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 09.09.2014 -12.09.2014 година

Во периодот од 09.09 - 12.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 1215 надзорни контроли, од кои: кај  382 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 122 субјекти  според Законот за угостителска дејност, кај 501 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 61субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 31 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 45 субјекти според  Закон за метерлогија,кај 20 субјекти според Законот за безбедност на производи, кај 17 субјекти според Закон за трговски друштва, кај  32 субјекти  според Закон за  туристичка дејност,кај 2 субјекти според Законот за индустриска сопственост,кај 2 субјекти според Законот за возила .

Повеќе...

Информација -Бит-пазар

Државниот Пазарен инспекторат во соработка со Комуналните инспекции на Град Скопје и Општина Чаир со асистенција на МВР спроведе акција за одстранување на дивите продавачи од Бит-пазар. Од страна на ДПИ спроведени се 10 инспекциски надзори кај физички нерегистрирани лица и кај едно правно лице, изречена е глоба во вкупна вредност од 2000 евра, целата роба е одземена и предадена во Агенцијата  за управување  со одземен имот. Одстранети се сите нелегално поставени тезги, акцијата продолжува во текот на денешниот ден и континуирано ќе се одвива се до постојано одстранување на нелегалните тезги и продавачи од Бит-пазар.

Информација од 01.09-05.09 2014

Во периодот од 01.09-05.09.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 1255 надзорни контроли, од кои: кај 393 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 156 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 57 субјекти,според Законот за занаетчиска дејност,кај 3 субјекти според Законот за возила,кај 508 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 29 субјекти  според Законот за туризам ,кај 65 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 9 субјекти, според Закон за безбедоност на производи кај  29 субјекти,  според Закон за метерлогија, кај 4 субјекти според Закон за трговски друштва,според Закон за скапоцени метали кај 1 субјект,според Закон за отпад кај 1 субјкект.

Повеќе...

Информација од 25.08-29.08 2014

Во периодот од 25.08-29.08.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 669 надзорни контроли, од кои:кај 239 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 136 субјекти  според Законот за угостителска дејност , според Законот за метрологија кај 7 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 90 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 145 субјекти, според Законот за заштита на потрошувачи кај 23 субјекти, Според Законот за Туристичка дејност кај 3 субјекти,Според законот за ДПИ кај 1 субјект според Законот за Трговски друштва кај 1 субјект, според Законот за градежни производи  кај 1 субјект, според Законот за возила кај 1 субјект,според Закон за безбедност на производи кај 22 субјекти.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Согласно одредбите од Законот за угостителска дејност од 01.09.2014 година, па се до 24.12.2014 година, работното време на угостителските објекти е за еден час пократко, освен во деновите петок и сабота, како и спроти празници и празнични денови, кога се работи плус еден час. Тоа значи дека:
-Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги (ресторани, кафулиња) може да работат од 07:00 до 24:00 часот.  
-Ноќните барови и кабареа можат да работат од 20:00 до 04:00 часот.
- Дискоклубовите и дискоклубовите на отворен простор се со работно време од 19:00 до 04:00 часот во работни денови.
Сите видови на  угостителски објекти во деновите петок и сабота, како и спроти празници и во празнични денови може да работат плус еден час.
Државниот пазарен инспекторат, согласно своите надлежности ќе врши  инспекциски надзори врз основа на одредбите од  Законот за угостителска дејност, посебно во делот на почитување на работното време, а ќе се зголеми и бројот на надзорите за почитување на Законот за заштита од пушење во угостителските објекти. 
Државен пазарен инспекторат

Страница 1 од 2

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID