http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација од 22.06 до 27.06.2015 година

Во периодот од 22.06.-27.06.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 649 надзорни контроли, од кои: кај 227 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 96 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 16 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 47 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 75 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 57 субјекти, по Законот за туристичка дејност кај 11 субјекти, по Закон за градежни производи кај 4 субјекти, по Закон за управување со отпад кај 1 субјект, по Закон за управување со електрична и електронска опрема и електрична и електронска отпадна опрема, кај 3 субјекти, по Закон за такса за привремен престој кај 1 субјект, по Закон за акцизи кај 6 субјекти и кај 3 субјекти по Закон за издавање на бонови и ваучери.

Повеќе...

Соопштение од 25.06.215

Aктивности на Државниот пазарен инспекторат

1. Државниот пазарен инспекторат преку Одделение за инспекциски надзор Скопје во периодот од 22 јуни до 25 јуни 2015 година изврши повќе заеднички инспекциски надзори во соработка со Агенција за храна и ветеринарство. Инспекциските надзори беа фокусирани на :
- работењето Кванташки Пазар , каде врз основа на констатираните неправилности од извршените надзори беа преземени соодветни законски мерки и кај
-правни лица кои вршат производство и трговија на големо со храна.
Заедничките активности на Државниот пазарен инпекторат и агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат и во престојниот временски период.

Повеќе...

Информација од 08.06-12.06.2015 г.

    Во периодот од 08.06.-12.06.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 510 надзорни контроли,од кои: кај 226 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 57 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај  37 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 69 субјекти според Законот за занаетчиска дејност,кај 60 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи,кај 28 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 17 субјекти  според Законот за  метрологија,кај 1 субејкт  според  Законот за  животна средина,кај 24 субјекти според Законот за туристича дејност, кај 2 субјекти  според Законот за возила,кај 8 субјекти според Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери.

Повеќе...

Информација од 01-06.06.2015

Во периодот од 01.06.-06.06.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 649 надзорни контроли,од кои: кај  311 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 86 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај  37 субјекти според Закон за заштита од пушење, кај 52 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 90 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 8 субјекти според Закон за трговски друштва, ,кај 19 субјекти  според Законот за  метрологија,кај 2 субејкти  според  Законот за  животна средина ,кај 8 субјекти според Законот за туристича дејност, според Законот за заштита на животна средина, кај 2 субјекти и според Законот за отпад и пакување од отпад, кај 8 субјекти и Закон за издавање на вредносни бонови-ваучери, кај 12 субјекти.

Повеќе...

Информација 25 - 29.05.2015 година

    Во периодот од 25.05 - 29.05.2015 година, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 484 надзорни контроли, од кои: кај 137 субјекти е извршена контрола според Законот за трговија, кај 56 субјекти  според Законот за угостителска дејност,кај 71 субјекти според Закон за заштита од пушење кај 51 субјекти  според Законот за занаетчиска дејност,кај 44 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи,кај 8 субјекти според Закон за трговски друштва,кај 20 субјекти  според Законот за метрологија,кај 1 субјект според Законот за  претставки и предлози,кај 6 субјекти според Законот за туристичка дејнос,кај 7 субјекти според Законот за безбедност на производи,според Законот за скапоцени метали кај 6 субјекти и според Законот за отпад и пакување од отпад кај 20 субјекти.

Повеќе...

Страница 1 од 5

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID