http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Пријавете неправилности во областа на туристичката дејност!

Пријавете неправилности во областа на туристичката дејност!

На телефон: 02 3220547

Повеќе...

Информација 28-07-01.08.2014

Во периодот од 28.07-01.08.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 376 надзорни контроли, од кои: кај 197 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 86 субјекти според Законот за угостителска дејност, според Законот за туристичка дејност кај 4 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 38 субјекти, Законот за заштита на потрошувачи кај 15 субјекти, според Законот за енергетика кај 1 субјекти според Законот за метрологија кај 9 субјекти според  Закон за трговски друштва кај 9 субјекти според Законот за скапоцени метали кај 4 субјекти, Закон за тутун кај 1 субјект.

Повеќе...

Информација 11-15.08.2014

Во периодот од 11.08-15.08.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 437 надзорни контроли, од кои: кај 215 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 98 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за метрологија кај 11 субјект, според Законот за занаетчиска дејност кај 54 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 6 субјекти,  според Законот за заштита на потрошувачи  кај 26 субјекти,според Законот за Туристичка дејност кај 8 субјекти,според законот за ДПИ кај 1 субјект, според Законот за Трговски друштва кај 5 субјекти.
Одделението за безбедност на производи има извршено вкупно 13 надзори по Закон за  безбедност на производи.

Повеќе...

Заеднички акции за надзор на пазарот во Југоисточна Европа

Завршната конференција на проектот "Заеднички акции за надзор на пазарот" се одржа на 24 и 25 јуни во Белград, Р. Србија. Kонференцијата претставуваше сублимат на 9-месечните активности спроведени во рамките на регионалниот проект со фокус на заеднички избор на производот, земањето примероци, тестирање и проценка на ризикот. Во проектот учествуваа инспекциските органи на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. Овие активности се дел од „Регионалниот проект за надзор на пазарот" кој во овој момент се имплементира во рамките на Отворениот регионален фонд за промоција на трговијата. Проектот го имплементира ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit), а е финансиран од Федералното министерство за економска соработка и развој на Германија.

Повеќе...

Информација

Во периодот од 21.07-25.07.2014 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 547 надзорни контроли, од кои: кај 292 субјекти е извершена контрола според Законот за трговија, кај 96 субјекти според Законот за угостителска дејност (Закон за заштита од пушење), кај 50 субјекти според Законот за занаетчиска дејност, кај 39 субјекти според Законот за заштита на потрошувачи, кај 3 субјекти според Законот за енергетика кај 4 субјекти според Законот за Метрологија, кај 5 субјекти според Закон за трговски друштва кај 3 субјект според Законот за скапоцени метали.
Одделението за безедност на производи има извршено вкупно 5 контроли според Законот за заштита на производи, Правилник за лична заштитна опрема.

Повеќе...

Страница 1 од 2

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID