http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/264389bro_potrosuvaci.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/779087bro_stopanstvenici.jpglink
http://www.dpi.gov.mk/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/960376bro_inspektori.jpglink
Брошура за потрошувачи Брошура за стопанственици Брошура за инспектори

Информација 23-26.02.2015 година

Во периодот од 23.02.2015-26.02.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 723 надзорни контроли, од кои: кај  348 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија,кај 98 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за заштита на потрошувачи кај 50 субјекти,  според Законот за Занаетчиска дејност кај 69 субјекти, според Законот за заштита од пушење,кај 10 субјекти, според Законот за трговски друштва кај 7 субјекти и според Законот за управување со пакување и отпад од пакување кај 7 субјекти,според Законот за акцизи кај 11 субјекти,според Законот за безбедност на производи кај 24 субјекти.

Повеќе...

Информација 16-20.02.2015 година

Во периодот од 16-20.02.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат- извршени се вкупно 883 надзорни контроли, од кои: кај 426 субјекти е  извершена контрола според Законот за трговија, кај 114 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за метрологија кај 113 субјекти, според Законот за занаетчиска дејност кај 122 субјекти,според Законот за заштита од пушење кај 224 субјекти,според Законот за заштита на потрошувачите кај 60 субјекти, по Законот за трговски друштва кај 17 субјект,по Законот за акцизи кај 2 субјект и по Закон за пакување и отпад од пакување кај 15 субјекта и по Закон за градежни производи кај 1 субјект,според Законот за Животна средина кај 4 субјекти,според Законот за Индустриска сопственост кај 1 субјект,според Законот за Државен пазарен инспекторат кај 1 субјект.

Повеќе...

Информација 09-15.02.2015

Во периодот од 09.02-15.02.2015  год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 850 надзорни контроли, од кои: кај 327 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 127 субјекти,според Законот за угостителска дејност,според Законот за заштита на потрошувачи кај 71 субјекти,  според Законот за занаетчиска дејност кај 74 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 101 субјекти, според Законот за трговски друштва кај 17 субјекти и според Законот за управување со пакување и отпад од пакување кај 6 субјекти,според Законот за акцизи кај 2 субјекти,според Законот за ДПИ кај 2 субјекти,според Законот за безбедност на производи кај 20 субјекти,според Законот за Индустриска сопственост кај 2 субјекти.

Повеќе...

Информација 02-06.02.2015

Во периодот од 02.02.2015-06.02.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 939 надзорни контроли, од кои: кај  407 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 121 субјекти  според Законот за угостителска дејност,според Законот за заштита на потрошувачи кај 102 субјекти,  според Законот за занаетчиска дејност кај 116 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 204 субјекти,според Законот за трговски друштва кај 7 субјекти и според Законот за управување со пакување и отпад од пакување кај 15 субјекти,според Законот за акцизи кај 2 субјекти,според Законот за ДПИ кај 2 субјекти,според Законот за безбедност на производи кај 19 субјекти,според Законот за Индустриска сопственост 2 субјекти.

Повеќе...

Информација 26.01-31.01.2015 година

Во периодот од 26.01.2015-31.01.2015 год, од страна на Државниот пазарен инспекторат извршени се вкупно 981 надзорни контроли, од кои: кај  424 субјекти е  извршена контрола според Законот за трговија, кај 131 субјекти  според Законот за угостителска дејност, според Законот за заштита на потрошувачи кај 121 субјекти,  според Законот за занаетчиска дејност кај 91 субјекти, според Законот за заштита од пушење кај 94 субјекти, според Законот за трговски друштва кај 35 субјекти и според Законот за управување со пакување и отпад од пакување кај 15 субјекти,според Законот за скапоцени метали кај 2 субјекти,според Законот за Туристичка дејност кај 10 субјекти,според Законот за заштита на животната средина 8 субјекти,според Законот за скапоцени метали кај 2 субјекти.

Повеќе...

Страница 1 од 3

Почеток
Пред
1
prijava-gragjani
mmap

design3

opasnost

Формулари и пријави

Законски прописи

Листа на Закони и подзаконски акти по кои постапува Државниот Пазарен Инспекторат

повеќе

USAID